Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce, oferuje do sprzedaży samochód specjalny:

L.p.

Marka i Typ

Rok produkcji

Ilość osi

Nr ewidencyjny

1.

TATRA 815S

1987

3

166

 

MPK informuje, że pojazd stanowi własność Spółki i posiada aktualny przegląd techniczny oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC.

MPK dopuszcza oględziny pojazdów w dniach od 05.11.2020r. do 12.11.2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego, tel. 25 632 57 76.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 13.11.2020 r. do godziny 12:00 osobiście
w sekretariacie firmy (pok. nr 9), drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), faksem
(25 632 62 95) lub pocztą (decyduje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2020 r. o godz. 13:00.

Oferta powinna wskazywać oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu.

Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu lub przedpłata w formie przelewu
na podane konto.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent. Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą. W przypadku nieodebrania pojazdu w tym czasie, MPK wybierze kolejną, najkorzystniejszą
pod względem ceny, ofertę.

MPK zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w całości lub w stosunku do wybranego pojazdu.

MPK w Siedlcach Sp. z o.o.

kartamiejska2

 
Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20
poleca paliwa
w następujących cenach:

Benzyna Pb 95  -  5,18 zł/litr

Olej Napędowy  -  5,19 zł/litr 
               

 

my BUS ONLINE

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIE

logo 180 120 my BUS

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

BIP

 bip2

Autobusem do Parku Wodnego