Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – IV etap

logo-program

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – IV etap

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. w dniu 30.11.2014r. zakończyło finansową realizację projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – IV etap” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V -  "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" Działanie 5.1 "Transport miejski" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

  Cele szczegółowe projektu to:
  - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania;
  - Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci transportu publicznego;
  - Zwiększenie możliwości społecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych;
  - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
  - Usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej i stworzenie możliwości
     jej dalszego rozwoju.

  Zakres projektu obejmował:
  - zakup 4 niskopodłogowych autobusów, wyposażonych w elementy podnoszące
     użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  - rozbudowa sieci transportu poprzez wydłużenie linii nr 28.
 

Całkowita wartość projektu: 3 911 065,44 PLN
Kwota dofinansowania: 2 334 373,22 PLN

Informacja - kursowanie autobusów w dniu 05.06.2015r.

        MPK w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.06.2015 r. (piątek) autobusy kursują według rozkładu jazdy jak w soboty.

Informacja - objazdy na linii nr 2, 42 od dnia 01.06.2015r do dnia 31.07.2015r.

Na wniosek Wójta Gminy Siedlce oraz mieszkańców Żelkowa Kolonii, w związku z całkowitym zamknięciem mostu nad rzeką Muchawką, MPK w Siedlcach Sp. z o.o. zmienia trasę objazdową dla linii nr 2 oraz linii nr 42.

Linia nr 2 oraz 42 kursowała będzie trasą: Partyzantów, Monte Cassino, Warszawska, DK2, Żelków Kolonia ul. Siedlecka i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków: Siedlce Garwolińska Monte Cassino, Siedlce Garwolińska Myśliwska, Siedlce Garwolińska Leśna, Żelków-Most.

Na objeździe obowiązują wszystkie przystanki.

Informacja - zmiana rozkładu jazdy linii nr 7 oraz linii nr 13 w dni robocze od dnia 19.05.2015r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. informuje, że od dnia 19.05.2015r ulega zmianie rozkład jazdy linii nr 7 oraz linii nr 13 w dni robocze:

Kursy linii nr 7 wyjeżdżające z Dw. PKP o godz. 05:18, 06:20, 14:25, 16:30, 18:25 zostają wydłużone do miejscowości Wólka Wiśniewska.

Kursy linii nr 13 wyjeżdżające z Dw. PKP o godz. 4:20, 12:12 zostają wydłużone do miejscowości Niwiski.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ww.mpk.siedlce.pl w zakładce rozkład jazdy oraz na tabliczkach przystankowych.

MPK Sp. z o.o.

 

Z satysfakcją prezentujemy wyniki badań ankietowych jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Siedlcach

Miło nam zaprezentować Państwu wyniki badań ankietowych pasażerów komunikacji miejskiej w Siedlcach przeprowadzonych na zlecenie Referatu Infrastruktury Urzędu Miasta Siedlce. Wykonane przez niezależny podmiot badania dotyczyły oferty przewozowej, oferty biletowej, informacji pasażerskiej oraz jakości usług  świadczonych przez MPK. W trakcie badań przepytano 1005 pasażerów podróżujących naszymi autobusami na wszystkich liniach komunikacyjnych.

  • 96 % badanych pasażerów nie ma zastrzeżeń do pracy kierowców MPK.
  • Blisko 800 osób oceniło ich pracę dobrze lub bardzo dobrze.
  • Ponad 60% pasażerów wysoko oceniło komfort podróży siedlecką komunikacją miejską.
  • 74% badanych akceptuje obecne ceny biletów, wyrażając pogląd, że są one adekwatne do poziomu usługi.
  • Pasażerowie wyrazili zainteresowanie wprowadzeniem biletu czasowego, umożliwiającego przesiadki w ramach jednego biletu.

Spośród 1005 ankietowanych pasażerów autobusów MPK, 727 osób oceniło dobrze lub bardzo dobrze ogólną jakość usług komunikacji miejskiej.
Najwyżej oceniono pracę kierowców, czas jazdy autobusami oraz komfort podróży i informację na przystankach.

Oceniano:

Czytaj więcej: Z satysfakcją prezentujemy wyniki badań ankietowych jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej...

kartamiejska2

 
Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20
poleca paliwa
w następujących cenach:

Benzyna Pb 95  -  5,10 zł/litr

Olej Napędowy  -  5,15 zł/litr 
               

 

my BUS ONLINE

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIE

logo 180 120 my BUS

Rodo logo

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

BIP

 bip2

Autobusem do Parku Wodnego