Wydłużenie kursów linii nr 2, 8, 42

Od 1 września 2020 r. zostaną wydłużone kursy następujących linii:

  • Linia nr 8 kusrowała będzie do miejscowości Lipniak przez Teodorów, Gołąbek. Zmiana dotyczy 3 kursów tam i 3 kursów z powrotem;
  • Linia nr 2 kursowała będzie do miejscowości Skórzec przez Dąbrówkę Ług. Zmiana dotyczy 6 kursów tam i 6 kursów z powrotem;
  • Linia nr 42 kursowała będzie do miejscowości Skórzec przez Dąbrówkę Ług. Zmiana dotyczy 1 kursu tam i 1 kursu z powrotem.

Wszystkie nowe przystanki na w/w tasach zaliczane będą do stefy III.