Ogłoszenie o zamówieniu MPK w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W SIEDLCACH SP. Z O. O."

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 16.10.2020R.