Ograniczenia w rozkładzie jazdy od dnia 4 listopada 2020 r.

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w klasach IV-VIII, szkołach ponadpodstawowych oraz na uczeniach wyższych, MPK w Siedlcach wprowadza ograniczenia w rozkładzie jazdy, które będą dotyczyły następujących linii:

  • linia nr 3 – w godz. 8.00 - 19.30 kursy wykonywane będą co pół godziny, zamiast kursów o godz. 7.15 oraz 7.40 wykonywany będzie kurs o godz. 7.25, w pozostałych godzinach bez zmian;
  • linia nr 4 - w godz. 8.00 - 20.00 kursy wykonywane będą co pół godziny, w godz. 6.00 – 8.00 wykonywane będą kursy o godz. 6.25, 7.00, 7.25, w pozostałych godzinach bez zmian.
  • linia nr 20 będzie kursowała w godz. 4.33 – 7.30 oraz 14.15 – 17.50, wykonywane będą również kursy o godz. 9.15 z przystanku Siedlce Park Wodny oraz kurs o godz. 11.45 z przystanku Siedlce Dworzec PKP;
  • linia nr 23 zostaje zawieszona
  • linia nr 27 będzie kursowała w godz. 6.18 – 9.25 oraz 12.25 – 17.55;
  • linia nr 37 – zostają zawieszone następujące kursy:
  • godz. 16.25 z przystanku Siedlce MPK;                                        
  • godz. 17.00 z przystanku Mościbrody Zachojniak.

Wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy dotyczą dni roboczych i obowiązywały będą do odwołania. Szczegółowe informacje dostępne będą na tabliczkach przystankowych oraz na stronie internetowej. http://mpk.siedlce.pl/rozklad/pliki_stary/linie.htm