Zmiany w rozkładzie jazdy od 1 stycznia 2022 r.

Na wniosek gmin, na terenie których MPK w Siedlcach Sp. z o.o. realizuje publiczny transport zbiorowy osób, od 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy. Zmiany dotyczą komunikacji wykonywanej w soboty, niedziele i święta, a ich szczegółowy opis zamieszczamy poniżej.

Soboty

 • Linia nr 1

– kurs o godz. 17.10 z przystanku Siedlca Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 17.30 z przystanku Stare Opole – Kościół zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 2

– kursy o godz. 8.05, 14.30, 17.00 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostają zlikwidowane;

– kursy o godz. 8.30, 15.00, 17.25 z przystanku Żelków Wspólna – pętla zostają zlikwidowane;

 • Linia nr 5

– kurs o godz. 12.40 z przystanku Siedlca Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Park Wodny;

– kurs o godz. 13.05 z przystanku Golice pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 13.15 z przystanku Siedlce Park Wodny;

 • Linia nr 7

– kurs o godz. 9.05 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 9.28 z przystanku Mościbrody Zachojniak zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 11.20 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje przesunięty na godz. 11.30 oraz skrócony do przystanku Siedlce Łukowska Radzyńska;

– kurs o godz. 11.45 z przystanku Mościbrody Zachojniak zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 11.45 z przystanku Siedlce Łukowska Radzyńska;

 • Linia nr 8

– kurs o godz. 8.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Domanicka pętla;

– kurs o godz. 9.05 z przystanku Wołyńce pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 9.12 z przystanku Siedlce Domanicka pętla;

– kurs o godz. 13.30 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Domanicka pętla;

– kurs o godz. 13.50 z przystanku Wołyńce pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 13.57 z przystanku Siedlce Domanicka pętla;

 • Linia nr 10

– kurs o godz. 14.15 z przystanku Siedlce Kurpiowska pętla zostaje skrócony do przystanku Siedlce Sokołowska pętla;

– kurs o godz. 14.53 z przystanku Chodów Spokojna zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 15.02 z przystanku Siedlce Collegium Mazovia;

– kurs o godz. 17.05 z przystanku Siedlce Kurpiowska pętla zostaje skrócony do przystanku Siedlce Sokołowska pętla;

– kurs o godz. 17.40 z przystanku Chodów Spokojna zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 17.49 z przystanku Siedlce Collegium Mazovia;

 • Linia nr 13

– kurs o godz. 13.35 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 14.05 z przystanku Ostrówek zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 15

– kurs o godz. 11.10 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 11.45 z przystanku Pruszyn pętla zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 17

– kurs o godz. 12.25 z przystanku Siedlce Kurpiowska pętla zostaje skrócony do przystanku Siedlce Sokołowska pętla;

– kurs o godz. 12.55 z przystanku Borki Siedleckie zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 13.02 z przystanku Siedlce Collegium Mazovia;

 • Linia nr 19

– kurs o godz. 8.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Zalew i wykonywany będzie przez linię nr 1;

– kurs o godz. 9.05 z przystanku Gręzów zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 9.19 z przystanku Siedlce Zalew, a obsługiwany będzie przez linię nr 1;

 • Linia nr 26

– kurs o godz. 12.20 z przystanku Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 12.52 z przystanku Czuryły zostaje zlikwidowany.

 

Niedziele i dni świąteczne

 • Linia nr 2

– kurs o godz. 15.10 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 15.30 z przystanku Żelków Wspólna – pętla zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 5

– kurs o godz. 16.55 z przystanku Siedlca Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Park Wodny;

– kurs o godz. 17.25 z przystanku Golice pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 17.30 z przystanku Siedlce Park Wodny;

 • Linia nr 7

– kursy o godz. 14.12, 17.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostają zlikwidowane;

– kursy o godz. 14.35, 18.12 z przystanku Mościbrody Zachojniak zostają zlikwidowane;

 • Linia nr 8

– kurs o godz. 13.05 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 13.25 z przystanku Wołyńce pętla zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 16.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Domanicka pętla;

– kurs o godz. 17.05 z przystanku Wołyńce pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 17.12 z przystanku Siedlce Domanicka pętla;

 • Linia nr 10

– kurs o godz. 14.30 z przystanku Siedlce Kurpiowska pętla zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 15.10 z przystanku Chodów Spokojna zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 13

– kursy o godz. 5.35, 13.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostają zlikwidowane;

– kursy o godz. 6.00, 14.10 z przystanku Ostrówek zostają zlikwidowane;

 • Linia nr 19

– kursy o godz. 6.54, 15.00 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostają zlikwidowane;

– kursy o godz. 7.18, 15.30 z przystanku Gręzów zostają zlikwidowane;

 • Linia nr 26

– kurs o godz. 16.20 z przystanku Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 17.00 z przystanku Czuryły zostaje zlikwidowany.