Ogłoszenie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania pn.:

„Usługa kontroli dokumentów przewozu osób oraz prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego dokumentu przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o. o.”