INFORMACJA: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego pn:

"Dostawa 2 fabrycznie nowych autobusów niskopodlogowych miejskich klasy midi przystosowanych do zasilania olejem napędowym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego"

 

 ZMIANA TREŚCI SIWZ - 22.01.2021r.

UWAGA! Nowe załączniki do SIWZ

 

 ZMIANA TREŚCI SIWZ - 28.01.2021r.

UWAGA! Nowe załączniki do SIWZ