Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego pn.:

„Sukcesywna dostawa paliw ciekłych do stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o.”

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia-sig - pdf