Bezpłatna komunikacja dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce, wprowadza bezpłatną komunikację dla obywateli Ukrainy w strefie I (granice Miasta Siedlce). Podstawą do skorzystania z bezpłatnych przejazdów będzie dokument potwierdzający przekroczenie granicy polsko - ukraińskiej w dniu 24 lutego br. lub później.

 Zarządzenie nr 66 2022 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE z dnia 4 marca 2022r.