Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – III etap

 Logo Mazowsze

"Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – III etap”

  Miasto Siedlce zrealizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa pod nazwą Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – III etap, którego operatorem będzie MPK w Siedlcach

 

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu i jakości systemu komunikacji publicznej w Siedlcach oraz na terenie gmin sąsiednich.

W ramach projektu:

  • zainstalowano system sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego i Warszawskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zmodernizowano 93 przystanki komunikacji, m.in. dostosowując je do potrzeb niepełnosprawnych,
  • zakupiono 11 szt. niskopodłogowych ekologicznych autobusów, dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych i wyposażonych w elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  • wybudowano zintegrowany system zarządzania ruchem,

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działania 5.1 Transport miejski,

Beneficjent: Miasto Siedlce

Całkowita wartość projektu: 12 732 371,35 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6  238  941,51 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1  100  989,68 zł

Okres realizacji: 2010-2012