Uwaga
  • Lack of access rights - File '/images/galerie/tabor/conecto.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/galerie/tabor/conecto.jpg'

Nowe autobusy już w Siedlcach

   Nowe autobusy Mrecedes Conecto zostały dostarczone do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach.

   Obecnie trwają prace związane z przekazaniem autobusów przez Miasto Siedlce, ich rejestracją oraz ubezpieczeniem jak również skonfigurowaniem systemów elektronicznych z już funkcjonującymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.
   Po zakończeniu wszystkich czynności proceduralnych związanych z dopuszczeniem autobusów do ruchu drogowego jedenaście nowych pojazdów wyjedzie na ulice Siedlec.
   Zakup nowoczesnego taboru został zrealizowany w ramach programu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1 - „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – III etap”.

  conecto