Ogłoszenie o zamówieniu – M.P.K. w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na:

  Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu miejskiego niskopodłogowego klasy midi, przystosowanego do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonego w  dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy wersja pdf logoPDF

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia wersja pdf logoPDF

Załaczniki do pobrania wersja word ikonka word

 

 Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa autobusu - 15.05.2015 logoPDF 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.05.2015 logoPDF

SIWZ - Dostawa autobusu klasy midi ZMIANA - 15.05.2015 logoPDF

Zmienione załączniki do SIWZ w wersji edytowalnejikonka word

Informacja o wyborze oferty wersja pdflogoPDF