Ogłoszenie o zamówieniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego na:

"Sukcesywna dostawa paliw ciekłych do stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o"

Ogłoszenie o zamówieniu - przekazane do publikacji - wersja pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane - pdf

Klucz Pub Oferta PostepowanieID a6bc05a3-2a02-488d-9623-317a6e4d0e2d

SIWZ - pdf

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty Zał. A B - docx
2. Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ - pdf
3. Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ - xml
4. Załącznik 3 do SIWZ - Wykaz dostaw - docx
5. Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie - pkt VI.3.5 SIWZ - docx
6. Załącznik 5 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa - docx
7. Załącznik 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - docx
8. Załącznik 7 do SIWZ - Wzór umowy - pdf

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 06.09.2019r. 

UWAGA! Nowy załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ - 06.09.2019 - pdf

Zmiana tresci SIWZ - 06.09.2019 r. - pdf

Załącznik 7 do SIWZ - Wzór umowy - 06.09.2019 - pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert - 20.09.2019r. - pdf

Informacja o wyborze oferty - 04.10.2019 - pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pdf.