Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania pn.:

„Usługa kontroli dokumentów przewozu osób oraz prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego dokumentu przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o. o.”


Ogłoszenie o zamówieniu - pdf.

SIWZ - 16.11.2020 - pdf.

Załaczniki do SIWZ:

Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty - doc.
Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie o speł. war. i niepodl. wykl. - doc.
Załącznik 3 do SIWZ - Wykaz usług - doc.
Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej - doc.
Załącznik 5 do SIWZ - Wzór umowy głównej w sprawie zamówienia - pdf.
Załącznik 6 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO - pdf.

Informacja z otwarcia ofert - 27.11.2020r. - pdf.

Informacja o wyborze oferty - 4.12.2020r. - pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.12.2020 - pdf