Obok widnieje rozkład
odjazdu z przystanku

następujacych linii
autobusowych
11  12  21  24  30  31  32  33  38