Ogłoszenie o zamówieniu MPK w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o. o.”

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf.

Identyfikator i link do postępowania - pdf.

SWZ - 03.10.2022 - pdf.

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 do SWZ - Wniosek o udostępnienie poufnej cz. SWZ - doc.
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - cz. I - pdf.
Załącznik nr 3A do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - cz. II - pdf.
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz oferty - doc.
Załącznik nr 5 do SWZ - Jednolite Oświadczenie Wykonawcy - doc.
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa - doc.
Załącznik nr 7 do SWZ - Klauzula RODO - pdf.

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 14.10.2022

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 14.10.2022.pdf

OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_-_14.10.2022.pdf

SWZ - zmiana - 14.10.2022.pdf

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 18.10.2022

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 18.10.2022.pdf

 

Wyjaśnienie treści SWZ 19.10.2022

Wyjaśnienie treści SWZ - cz. III - 19.10.2022 - www - pdf.

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 20.10.2022

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ cz. IV - 20.10.2022 - www - pdf.

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamównienia 27.10.2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówiena.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o unieważnieniu postepowania dla Części I

Informacja o unieważnieniu postepowania - dla Części I - pdf.

 

Informacja o wyborze oferty dla Części II

Informacja o wyborze oferty - cz. II postępowania - 18.11.2022 - pdf.

 

Ogłoszenie wyniku postępowania 24.11.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 24.11.2022.pdf

 

kartamiejska3

mpay kup250x170

Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20

Benzyna Pb 95  -  6,61 zł/litr

Olej Napędowy  -  6,78 zł/litr

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIElogo 160 76 my BUS

platnosc karta 90 

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris