Ogłoszenie o zamówieniu: sukcesywna dostawa paliw ciekłych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ciekłych do stacji paliw
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o.

SWZ - 14.08.2023.pdf.

 

Załączniki do SWZ:

Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik 2 do SWZ - JEDZ

Załącznik 3 do SWZ - Oświadczenie ws wykluczenia na podstawie rozporządzenia sankcyjnego

Załącznik 4 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych - art. 125 ust. 1

Załącznik 6 do SWZ - Wykaz dostaw

Załącznik 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik 9 do SWZ - Klauzula RODO

2023-OJS158-503050-pl

Formularz ofertowy - wersja interaktywna e-Zamówienia

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - 05.09.2023

Sprostowanie ogłoszenia

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 05.09.2023

SWZ - zmiana - 05.09.2023

Załącznik nr 8 do SWZ - zmiana - 05.09.2023

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 12.09.2023

Wyjaśnienie treści SWZ - 12.09.2023

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - 21.09.2023

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 21.09.2023

Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POPRAWIONA

Informacja z otwarcia ofert - porawiona

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 03.10.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2023-OJS208-655935 - opublikowane.pdf