Historia Firmy

Kilka słów z historii przedsiębiorstwa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. zostało powołane uchwałą nr XXX/238/92 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 27.09.1992r.
W dniu 20.08.2001r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Spółkę do Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000036170.

 

Działalność przewozową rozpoczęło w dniu 01.01.1993r.

MPK w Siedlcach Sp. z o.o. utworzona została na bazie przedsiębiorstwa TRANSBUD przejmując majątek i pracowników zlikwidowanej firmy.
Pierwszym Prezesem MPK został Pan Henryk Zbieć dotychczasowy dyrektor Transbud, a pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pan Marek Muszyński. Utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach możliwe było dzięki decyzji ówczesnego Prezydenta Siedlec Pana Henryka Guta.

Rozpoczynając pracę przewozową MPK posiadało 30 autobusów w tym:

  • 10szt. - Jelcz PR 110,
  • 15szt. - Ikarus 280,
  • 5szt. - Jelcz M 11.

Zatrudniało 145 pracowników. Start komunikacji miejskiej w naszym mieście i przetrwanie pierwszej zimy możliwy był dzięki ogromnej determinacji pracowników.

Kierowcy jeździli starymi autobusami, przeładowanymi z powodu zbyt małej ich ilości.

Mechanicy naprawiali je na hali warsztatowej o kilka metrów krótszej niż 18 metrowe autobusy - pracowali więc przy otwartych drzwiach, ich ofiarność, zapał i trud umożliwiły ponowne uruchomienie komunikacji .  

W latach 1994 do 1998 rozbudowano warsztaty naprawcze i stację diagnostyczną, utwardzono plac manewrowy. Zakupiono nowe autobusy sześć Jelczy 120M oraz jeden Ikarus 280E .

Od roku 1998 rozpoczęto nowy etap w historii MPK - zakupiono pierwsze trzy autobusy niskopodłogowe marki Volvo.

W latach 1999 - 2000 Prezesem MPK był Pan Henryk Gut. Kontynuował rozpoczętą przez poprzednika wymianę taboru na niskopodłogowy (zakupiono w tym czasie sześć nowych autobusów), wybudowana została nowoczesna myjnia samochodowa.

W latach 2001 - 2007 Prezesem Zarządu MPK w Siedlcach był Pan Jerzy Adamczyk. Kontynuowano wymianę taboru na niskopodłogowy (zakupiono szesnaście nowych autobusów), całkowicie przebudowano i zmodernizowano stację paliw, nawiązano współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie co zaowocowało pozyskaniem znacznych sum pieniędzy na dofinansowanie zakupu autobusów. Uzyskano również wsparcie finansowe z funduszy przedakcesyjnych PHARE 2001, a w 2006 roku dofinansowanie w 75% ze środków ZPORR na zakup czterech niskopodłogowych autobusów z silnikami klasy Euro-4.

Od 22 czerwca 2007 r. Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego był Pan Bogdan Kozioł. Dzięki jego staraniom zakupiono trzy autobusy niskopodłogowe i dwa samochody zaplecza technicznego, w tym jeden do przewozu osób niepełnosprawnych. Rozpoczęto modernizację  budynków administracyjnych i warsztatu spółki obejmującą remont i ocieplenie obiektów, a także wybudowano nową stacje kontroli pojazdów.

Najważniejszą zrealizowaną inwestycją jest wprowadzenie systemu biletu elektronicznego w postaci Siedleckiej Karty Miejskiej.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej od dnia 01.06.2011 obowiązki Prezesa Zarządu pełni Pan Krzysztof Dębiński.

Na koniec roku 2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. zo.o. posiada czterdzieści trzy autobusy większość z nich - 27 szt. czyli prawie 63% to autobusy niskopodłogowe, obsługiwało trzydzieści sześć linii autobusowych, o łącznej długości 397 km, zatrudnia stu czterdziestu czterech pracowników.
W dni robocze autobusy MPK przejeżdżają ponad 7 000 km, a w roku 2009 przejechały 2 217 003 km i przewiozły 5 557 835 pasażerów.

Poza Miastem Siedlce firma obsługuje kompleksowo również Gminę Siedlce oraz częściowo obsługuje Gminy Suchożebry, Mordy, Zbuczyn, Skórzec, Kotuń i Mokobody.

MPK to również Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów prowadząca badania techniczne i przeglądy wszystkich typów pojazdów łącznie z pierwszą rejestracją samochodów sprowadzanych z zagranicy i badaniem aut powypadkowych i aut zasilanych gazem.

Stacja Paliw MPK w Siedlcach sprzedaje olej napędowy produkcji PKN ORLEN w okresie letnim - Ekodiesel Ultra BIO, zaś w okresie jesienno-zimowym olej napędowy Arktyczny posiadający zdecydowanie lepsze parametry niż typowy, stosowany powszechnie ekodisel, parametrami dorównując olejowi klasy VERVA. Stacja paliw MPK proponuje również stałym klientom wygodne formy rozliczeń bezgotówkowych.

Myjnia Samochodowa świadczy usługi mycia samochodów ciężarowych i autobusów, oferuje również preferencyjne warunki mycia pojazdów flot samochodowych.

Poważne znaczenie mają także Usługi Reklamowe na autobusach jak i w postaci plakatów umieszczonych w autobusach.

Usługi Parkingowe oraz wymieniona wyżej działalność w znaczny sposób wpływa na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.