Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego klasy mega

Dostawa fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego klasy mega, przystosowanego do zasilania olejem napędowym wyposażonego w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego.


1. SWZ

2. Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy OPZ

3. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

4. Załącznik A do oferty - Formularz danych techniczno-eksploatacyjnych

5. Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ

6. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie ws wykluczenia na podstawie rozporządzenia sankcyjnego

7. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa

8. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych - art. 125 ust. 1

9. Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw

10. Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

11. Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

12. Załącznik nr 10 do SWZ - Protokół odbioru technicznego

13. Załącznik nr 11 do SWZ - Klauzula RODO

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zmiana treści SWZ - 18.01.2024

Zmiana ogloszenia o zamowieniu - 18.01.2024.pdf

1. Wyjasnienie i zmiana tresci SWZ - 18.01.2024.pdf

2. SWZ - zmiana - 18.01.2024.pdf

3. Zal. 1 do SWZ - OPZ - zmiana - 18.01.2024.pdf

4. Zal. A do oferty - zmiana - 18.01.2024.pdf

5. Zal. nr 9 do SWZ - PPU - zmiana - 18.01.2024.pdf

 

Zmiana treści SWZ - 19.01.2024

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 19.01.2024.pdf

Zał. nr 9 do SWZ - PPU - zmiana - 19.01.2024.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

 

Informacja o wyborze oferty - 19.02.2024

Informacja o wyborze oferty - 19.02.2024.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa kontroli dokumentów przewozu osób oraz prowadzenia windykacji i egzekucji należności

Usługa kontroli dokumentów przewozu osób oraz prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego dokumentu przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o. o.

SWZ - 18.10.2023

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ - Jednolite Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ - Klauzula RODO

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówiena

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowiena.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu: sukcesywna dostawa paliw ciekłych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ciekłych do stacji paliw
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o.

SWZ - 14.08.2023.pdf.

 

Załączniki do SWZ:

Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik 2 do SWZ - JEDZ

Załącznik 3 do SWZ - Oświadczenie ws wykluczenia na podstawie rozporządzenia sankcyjnego

Załącznik 4 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych - art. 125 ust. 1

Załącznik 6 do SWZ - Wykaz dostaw

Załącznik 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik 9 do SWZ - Klauzula RODO

2023-OJS158-503050-pl

Formularz ofertowy - wersja interaktywna e-Zamówienia

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - 05.09.2023

Sprostowanie ogłoszenia

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 05.09.2023

SWZ - zmiana - 05.09.2023

Załącznik nr 8 do SWZ - zmiana - 05.09.2023

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 12.09.2023

Wyjaśnienie treści SWZ - 12.09.2023

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - 21.09.2023

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 21.09.2023

Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POPRAWIONA

Informacja z otwarcia ofert - porawiona

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 03.10.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2023-OJS208-655935 - opublikowane.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego na:

„Dostawa trzech fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy midi, przystosowanych do zasilania olejem napędowym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego”

Ogoszenie o zamówieniu - pdf.

Identyfikator i link postępowania - pdf.

SWZ - 24.06.2022 - pdf.

Załączniki do SWZ:
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pdf.
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty - doc.
Załącznik A do oferty - Paramerty techn.-eksploat.
Załącznik B do oferty - Opis wybranych parametrów
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa - doc.
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych - art. 125 ust. 1 - doc.
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw - doc.
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - doc.
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.zip - zip.
Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - pdf.
Załącznik nr 9 do SWZ - Protokół odbioru technicznego - pdf.
Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula RODO - pdf.


ZMIANA TREŚCI SWZ - 29.06.2022

Informacja o zmianie treści SWZ - 29.06.2022 - pdf.
SWZ - zmiana - 29.06.2022 - pdf.
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty - zmiana- 29.06.2022 - doc.
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie o innych podst. wyklucz. - 29.06.2022 - doc.

Sprostowanie ogłoszenia - pdf.

Wyjaśnienie treści SWZ - 08.07.2022 - pdf.

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - 14.07.2022

Sprostowanie ogoszenia - 14.07.2022.pdf

SWZ - zmiana - 14.07.2022.pdf

Wyjanienie i zmiana treci SWZ - 14.07.2022.pdf

Załącznik B do oferty - Opis wybranych parametrw - zmiana - 14.07.2022.doc

Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegowy OPZ - zmiana - 14.07.2022.pdf

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw - zmiana- 14.07.2022.doc

Załącznik nr 8 do SWZ - Projekt. postanow. umowy - zmiana - 14.07.2022.pdf

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - 19.07.2022

Sprostowanie ogłoszenia - 19.07.2022.pdf

Zmiana treści ogłoszenia i SWZ - 19.07.2022r.pdf

SWZ - zmiana -19.07.2022.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy OPZ - zmiana - 19.07.2022.pdf

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 05.08.2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamwiena.pdf

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 14.09.2022

Informacja o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pdf.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego na:

„Dostawa trzech fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy midi, przystosowanych do zasilania olejem napędowym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego”

Ogoszenie o zamówieniu - pdf.

Identyfikator i link postępowania - pdf.

SWZ - 24.06.2022 - pdf.

Załączniki do SWZ:
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pdf.
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty - doc.
Załącznik A do oferty - Paramerty techn.-eksploat.
Załącznik B do oferty - Opis wybranych parametrów
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa - doc.
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych - art. 125 ust. 1 - doc.
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw - doc.
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - doc.
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.zip - zip.
Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - pdf.
Załącznik nr 9 do SWZ - Protokół odbioru technicznego - pdf.
Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula RODO - pdf.


ZMIANA TREŚCI SWZ - 29.06.2022

Informacja o zmianie treści SWZ - 29.06.2022 - pdf.
SWZ - zmiana - 29.06.2022 - pdf.
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty - zmiana- 29.06.2022 - doc.
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie o innych podst. wyklucz. - 29.06.2022 - doc.

Sprostowanie ogłoszenia - pdf.

Wyjaśnienie treści SWZ - 08.07.2022 - pdf.

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - 14.07.2022

Sprostowanie ogoszenia - 14.07.2022.pdf

SWZ - zmiana - 14.07.2022.pdf

Wyjanienie i zmiana treci SWZ - 14.07.2022.pdf

Załącznik B do oferty - Opis wybranych parametrw - zmiana - 14.07.2022.doc

Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegowy OPZ - zmiana - 14.07.2022.pdf

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw - zmiana- 14.07.2022.doc

Załącznik nr 8 do SWZ - Projekt. postanow. umowy - zmiana - 14.07.2022.pdf

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - 19.07.2022

Sprostowanie ogłoszenia - 19.07.2022.pdf

Zmiana treści ogłoszenia i SWZ - 19.07.2022r.pdf

SWZ - zmiana -19.07.2022.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy OPZ - zmiana - 19.07.2022.pdf

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 05.08.2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamwiena.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf