Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa kontroli dokumentów przewozu osób oraz prowadzenia windykacji i egzekucji należności

Usługa kontroli dokumentów przewozu osób oraz prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego dokumentu przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o. o.

SWZ - 18.10.2023

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ - Jednolite Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ - Klauzula RODO

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówiena

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowiena.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf