Kontrola biletów

Untitled Document

Prawo do kontroli biletów w autobusach mają:
 • osoby upoważnione przez MPK Siedlce legitymujące się identyfikatorem ze zdjęciem umieszczonym w widocznym miejscu

Podczas kontroli biletów kontroler legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

Identyfikator służbowy kontrolera, musi posiadać:
 • nazwę MPK Siedlce,
 • zdjęcie kontrolera,
 • numer identyfikacyjny,
 • datę wystawienia oraz okres ważności,
 • zakres upoważnienia, podpis i pieczęć Prezesa Zarządu MPK Siedlce,
 • pieczęć MPK Siedlce.

identyfikator kontrolera Wzór identyfikatora osoby upoważnionej do kontroli biletów.

Pasażer jest zobowiązany do:
 • zajęcie miejsca w autobusie i skasowanie biletu jednorazowego papierowego /do czasu ich obowiązywania/, bądź nabycie go u kierowcy, zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulg lub,
 • zajęcie miejsca w autobusie i skasowanie biletu elektronicznego /elektroniczna portmonetka/ poprzez zbliżenie do kasownika doładowanej Siedleckiej Karty Miejskiej lub Siedleckiej Karty Miejskiej uprawniającej do przejazdów ze zniżką 100% lub,
 • zajęcie miejsca w autobusie i posiadanie biletu elektronicznego okresowego /statycznego lub dynamicznego/ skasowanego poprzez zbliżenie do kasownika Siedleckiej Karty Miejskiej po wejściu do autobusu, obowiązkowo tylko przy pierwszym wejściu do autobusu rozpoczynającym nowy /kolejny/ miesiąc lub kolejne 30 dni, lub,
 • zajęcie miejsca w autobusie i posiadanie elektronicznej legitymacji studenckiej /ELS/ jako nośnika biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki oraz skasowanie biletu okresowego.

Biletem uprawniającym do przejazdu jest wyłącznie bilet wydany przez MPK Siedlce, a niedopuszczalne jest posługiwanie się przez pasażera biletami wydanymi przez innych przewoźników.

Podczas kontroli pasażer jest:
 • zobowiązany umożliwić osobie kontrolującej szczegółowe obejrzenie biletu,
 • do posiadania i okazywania wraz z papierowym biletem kontrolerowi, dokumentów uprawniających go do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych,
 • do zbliżenia karty do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości karty, (na żądanie kontrolera pasażer okazuje dokument tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania karty, nie dotyczy to studentów korzystających z elektronicznej legitymacji studenckiej jako nośnika biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki, SKM – elektroniczna portmonetka na okaziciela).

Na każde żądanie pasażera kontroler jest obowiązany umożliwić mu  spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i terminach składania reklamacji i zażaleń.

W przypadku stwierdzenia:
 • braku ważnego biletu na przejazd lub przewóz bagażu,
 • braku dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego,
 • braku zarejestrowania przejazdu /skasowania biletu/,
 • blokady karty,
 • faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania karty,
 • uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu ulgowego jest podrobiony lub przerobiony.

 

Kontroler jest upoważniony do:
 • nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej, zgodnie z obowiązującą w MPK Siedlce taryfą,
 • zatrzymania karty, dokumentu za pokwitowaniem i przekazania ich do MPK Siedlce celem uruchomienia dalszego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • w przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, osoba uprawniona do kontroli ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

  

Skargi i wnioski dotyczące kontroli biletowej oraz funkcjonowania MPK Siedlce można składać osobiście w siedzibie MPK Siedlce Spółka z o.o. ul. Starzyńskiego 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub  kierować na adres pocztowy lub elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo złożyć osobiście w kancelarii MPK Siedlce.