Ceny biletów od 1.05.2023

CENNIK  BILETÓW
obowiązuje od  1 maja 2023 r.

Ceny biletów jednorazowych i okresowych za przejazd osób i przewóz bagażu w komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  w Siedlcach Sp. z o.o. dla n/w stref:

STREFA I

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 25%

Bilet jednorazowy

3.20 zł

1.60 zł

2.40 zł

Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy

3.80 zł

1.90 zł

2.85 zł

Bilet jednorazowy przesiadkowy

3.40 zł

1.70 zł

2.55 zł

Bilet jednorazowy przesiadkowy zakupiony u kierowcy

4.00 zł

2.00 zł

3.00 zł

Bilet dobowy

8.40 zł

4.20 zł

6.30 zł

Bilet dobowy zakupiony u kierowcy

9.00 zł

4.50 zł

6.75 zł

Imienny bilet okresowy

100.00 zł

50.00 zł

75.00 zł

STREFA II

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 25%

Bilet jednorazowy

4.20 zł

2.10

Bilet jednorazowy w strefie II i III

2.60 zł

1.30 zł

 

Bilet dobowy

11.40 zł

5.70 zł

Imienny bilet okresowy

138.00 zł

69.00 zł

STREFA III

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 25%

Bilet jednorazowy

5.40 zł

2.70 zł

Bilet jednorazowy w strefie III i II

2.60 zł

1.30 zł

Bilet dobowy

14.60 zł

7.30 zł

Imienny bilet okresowy

170.00 zł

85.00 zł

Opłaty  dodatkowe:     

  1. za przejazd bez ważnego biletu - 160.00 zł
  2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 128.00 zł
  3. za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt - 64.00 zł
  4. za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu  bez uzasadnionej przyczyny - 480.00 zł
  5. opłata za wymianę uszkodzonej lub zagubionej karty miejskiej -10.00 zł
  6. jednorazowa opłata za kartę miejską „na okaziciela” - 10.00 zł
  7. anulowanie opłaty dodatkowej w przypadku okazania biletu okresowego lub potwierdzenia prawa do ulgi w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania - pobierana jest kwota w wysokości 10% opłaty dodatkowej
  8. obniża się opłatę dodatkową w przypadku jej uiszczenia bezpośrednio po stwierdzeniu  braku  biletu  lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia mandatu: - w  pkt. 1, 2, 3, 4  -  o  30%

Opłata specjalna za dewastowanie i zanieczyszczanie autobusu wg kalkulacji własnej MPK w Siedlcach Sp. z o.o. Podane ceny zawierają  podatek VAT.

Bilet przesiadkowy oraz bilet dobowy:

  1. jednorazowy bilet przesiadkowy uprawnia do wielokrotnej liczby przejazdów jednej osoby wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w strefie I przez okres 50 minut licząc od momentu skasowania biletu lub zakupu u kierowcy autobusu,
  2. bilet dobowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów jednej osoby wszystkimi środkami komunikacji miejskiej, przez okres 24 godzin, licząc od chwili pierwszego skasowania biletu lub zakupu biletu u kierowcy autobusu.

 W autobusach komunikacji miejskiej ważne są wyłącznie bilety MPK w Siedlcach Spółka z o.o.