Zamknięcie ul. Armii Krajowej w dniu 1 września 2023 r.

W związku z budową ronda w dniu 1 września 2023 r. od godz. 7.00 zostanie całkowicie zamknięte skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Sienkiewicza. Na czas zamknięcia skrzyżowania autobusy pojadą objazdami:

- kursy linii nr 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16k, 19, 21, 22, 26 z Dworca PKP pojadą ulicami Armii Krajowej, 3 Maja, Wojska Polskiego, Piłsudskiego;

- kursy linii nr 2, 8 z Dworca PKP pojadą ulicami Armii Krajowej, 3 Maja, Wojska Polskiego, Świętojańską;

- kursy linii nr 20 z Dworca PKP pojadą ulicami Armii Krajowej, 3 Maja, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Wojskową, Cmentarną, Przerwy-Tetmajera;

- kursy linii nr 27 z Dworca PKP pojadą ulicami Armii Krajowej, 3 Maja, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Wojskową, Cmentarną, Popiełuszki;

- kursy linii nr 3, 31, 42 pojadą ulicami Partyzantów, Kraszewskiego, Okrężną, Monte Cassino, Warszawską, Piłsudskiego, Wojskową,

- kursy linii nr 10, 16, 17 z przystanku Kurpiowska pętla pojadą ulicami Kraszewskiego, Okrężną, Monte Cassino, Warszawską, Piłsudskiego.

Całkowicie wyłączony z rozkładu jazdy zostanie przystanek Armii Krajowej Sienkiewicza. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 

Objazdy związane z Biegiem Jacka 27 sierpnia 2023 r.

W związku z organizacją Biegu Siedleckiego Jacka w dniu 27 sierpnia 2023r. (niedziela) w godz. 7.30 – 12.00 częściowo wyłączone z ruchu zostaną następujące ulice: Prusa, Ks. Brzóski, Dąbrowskiego, Pl. Wolności, Okrzei, Broniewskiego, Jagiełły, Czerwonego Krzyża, Rynkowa, 11 Listopada, Browarna, B-pa Świrskiego, Kochanowskiego, Pułaskiego, Floriańska, 3-go Maja, Wyszyńskiego, Kazimierzowska.

Objazdy na odcinkach wyłączonych z ruchu dla poszczególnych linii poprowadzone zostaną w następującym porządku:

Linia nr 3 pojedzie następującymi ulicami: Wojskową, Sokołowską, Chrobrego, Graniczną, Północną, Poniatowskiego, Konarskiego, Świrskiego, Orzeszkowej, Piłsudskiego i dalej swoją trasą;

Linia nr 4 pojedzie następującymi ulicami: Piłsudskiego, Konarskiego, Poniatowskiego, Jana Pawła do Parku Wodnego, Północną, Graniczą, Chrobrego, Sokołowską, Piłsudskiego, 10 Lutego, Piaskową, Prezydenta Kaczorowskiego, Kruszcową i dalej swoją trasą;

Linie nr 5, 15 pojadą ulicami Armii Krajowej, Piłsudskiego, Konarskiego, Bema, Kazimierzowską i dalej swoją trasą, objazd obowiązuje w dwóch kierunkach;

Linie nr 26, 16J pojadą ulicami 3-go Maja, Brzeską, Starzyńskiego, Starowiejską łącznikiem do ul. Janowskiej i dalej swoją trasą, objazd obowiązuje w dwóch kierunkach;

Linie nr 14 pojedzie ulicami: 3-go Maja, Brzeską, Starzyńskiego, Starowiejską i dalej swoją trasą, objazd obowiązuje w dwóch kierunkach;

Linie 11, 21 pojadą ulicami: Brzeską, 3-go Maja, objazd obowiązuje w dwóch kierunkach;

Linia nr 12 pojedzie ulicami: Brzeską, 3-go Maja, Armii Krajowej, Piłsudskiego, 10 Lutego, Piaskową, Prezydenta Kaczorowskiego, Kruszcową i dalej swoją trasą, objazd obowiązuje w dwóch kierunkach;

Linie nr 7, 22 pojadą ulicami: 3-go Maja, Floriańską, objazd obowiązuje w dwóch kierunkach;

Linia nr 27 pojedzie ulicami: 3-go Maja, Brzeską, Starzyńskiego, Starowiejską i dalej swoją trasą, objazd obowiązuje w dwóch kierunkach;

Linia nr 20 pojedzie ulicami: Chrobrego, Graniczną, Północną, Poniatowskiego i dalej swoją trasą, objazd obowiązuje w dwóch kierunkach;

Utrudnienia w ruchu potrwają od godz. 7.30 do 12.00. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Zamknięcie wiaduktu na ul. Warszawskiej w dniach 26-27 sierpnia 2023 r.

W dniach 26- 27 sierpnia 2023 r. zostanie zamknięty wiadukt na ulicy Warszawskiej. Objazd dla autobusów MPK w Siedlcach zostanie poprowadzony w obie strony ulicami 10 Lutego, Piaskową,  Prezydenta Kaczorowskiego, Kruszcową.

Podczas zamknięcia wiaduktu całkowicie wyłączone z rozkładu jazdy zostaną przystanki: Warszawska Monte Cassino, Warszawska Łukasińskiego, Warszawska Prądzyńskiego.

Na ulicy Kruszcowej zostanie ustawiony przystanek tymczasowy, dla którego będzie obowiązywał rozkład jazdy z przystanku Warszawska Monte Cassino.

Na objeździe obowiązują wszystkie przystanki.

Zmiana trasy linii nr 20, 27 - aktualizacja

W związku z budową sieci kanalizacji deszczowej na ul. Piłsudskiego oraz Szkolnej od 18 lipca 2023 r. zostały wprowadzone objazdy dla linii nr 20, 27, które pojadą następującymi objazdami:

- linia nr 20 pojedzie ulicami Armii Krajowej, Piłsudskiego, 10 Lutego, Cmentarną, Przerwy-Tetmajera i dalej swoją trasą (od 1 sierpnia 2023 r. od godz. 10.00 objazd obowiązuje w dwóch kierunkach);

- linia nr 27 w stronę ul. Starowiejskiej z Ogródków Działkowych pojedzie ulicami Piłsudskiego, Wojskową, Cmentarną, Popiełuszki i dalej swoją trasą;

- linia nr 27 w stronę Ogródków Działkowych z ul. Starowiejskiej bez zmian.

Podczas budowy na ul. Piłsudskiego całkowicie zamknięte zostaną przystanki Piłsudskiego 10 Lutego, Szkolna. Na czas robót zostaną ustawione przystanki zastępcze na ul. Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z ul. 10 Lutego oraz na ul. 10 Lutego przed skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego.

Na objeździe obowiązują wszystkie przystanki.

Zamknięcie ul. Starowiejskiej - utrudnienia w ruchu.

Od 17 lipca 2023 r. została zamknięta ul. Starowiejska, co w sposób istotny wpłynęło na dotychczasową płynność ruchu pojazdów w mieście. Ulice, którymi został poprowadzony objazd wydłużyły trasy przejazdów autobusów, a co za tym idzie zwiększył się czas przejazdu kursów poszczególnych linii. Autobusy MPK w Siedlcach wykonując rozkład jazdy wydłużonymi trasami zatrzymują się na wszystkich przystankach na trasie objazdu. Takie rozwiązanie daje większe możliwości swobodnego przemieszczania się po mieście. Po tygodniowych doświadczeniach i analizach opóźnień w kursowaniu autobusów poprowadzonych trasami objazdowymi MPK w Siedlcach rozgraniczyło przedziały czasowe, w których dochodzi do opóźnień:

- do godz. 8.00 – opóźnienie do ok. 5 min;

- 8.00 – 12.00 – opóźnienie do ok. 10 min;

- 12.00 – 17.00 - opóźnienie do ok. 15 min;

- po godz. 17.00 – opóźnienie do ok. 5 min.

Utrudnienia w ruchu dotknęły nie tylko pasażerów MPK lecz również wszystkich mieszkańców. Nie mając wpływu na zaistniałą sytuację liczymy na wyrozumiałość naszych pasażerów.

Jednocześnie informujemy, że opóźnienia w/w nie dotyczą kursów linii nr 3, 4, które skróciły swoją trasę przejazdu.

Zmiany tras autobusów dostępne są w artykule https://mpk.siedlce.pl/index.php/aktualnosci/408-zamkniecie-ul-starowiejskiej-od-17-lipca-2023-r