Przystanek Siedlce Monte Cassino Kaszubska wyłączony z rozkładu jazdy.

Od 16 marca 2022 r. przystanek Siedlce Monte Cassino Kaszubska, na czas trwania inwestycji drogowej, zostaje wyłączony z rozkładu jazdy.

Rozkład jazdy od 14 lutego 2022 r.

W związku z końcem ferii zimowych, od 14 lutego 2022 r. MPK w Siedlcach Sp. z o.o. będzie realizowało rozkład jazdy obowiązujący w roku szkolnym, ponadto zmieniona zostaje linia nr 28, której poszczególne kursy wydłużone zostaną do przystanku Siedlce Piaski Zamiejskie V.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej www.mpk.siedlce.pl w zakładce rozkład jazdy oraz na tabliczkach przystankowych.

 

Powrót do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

W związku z powrotem uczniów do szkół, od 10 stycznia 2022 r. MPK w Siedlcach Sp. z o.o. będzie realizowało rozkład jazdy obowiązujący w roku szkolnym.

Zmiany w rozkładzie jazdy od 1 stycznia 2022 r.

Na wniosek gmin, na terenie których MPK w Siedlcach Sp. z o.o. realizuje publiczny transport zbiorowy osób, od 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy. Zmiany dotyczą komunikacji wykonywanej w soboty, niedziele i święta, a ich szczegółowy opis zamieszczamy poniżej.

Soboty

 • Linia nr 1

– kurs o godz. 17.10 z przystanku Siedlca Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 17.30 z przystanku Stare Opole – Kościół zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 2

– kursy o godz. 8.05, 14.30, 17.00 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostają zlikwidowane;

– kursy o godz. 8.30, 15.00, 17.25 z przystanku Żelków Wspólna – pętla zostają zlikwidowane;

 • Linia nr 5

– kurs o godz. 12.40 z przystanku Siedlca Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Park Wodny;

– kurs o godz. 13.05 z przystanku Golice pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 13.15 z przystanku Siedlce Park Wodny;

 • Linia nr 7

– kurs o godz. 9.05 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 9.28 z przystanku Mościbrody Zachojniak zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 11.20 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje przesunięty na godz. 11.30 oraz skrócony do przystanku Siedlce Łukowska Radzyńska;

– kurs o godz. 11.45 z przystanku Mościbrody Zachojniak zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 11.45 z przystanku Siedlce Łukowska Radzyńska;

 • Linia nr 8

– kurs o godz. 8.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Domanicka pętla;

– kurs o godz. 9.05 z przystanku Wołyńce pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 9.12 z przystanku Siedlce Domanicka pętla;

– kurs o godz. 13.30 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Domanicka pętla;

– kurs o godz. 13.50 z przystanku Wołyńce pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 13.57 z przystanku Siedlce Domanicka pętla;

 • Linia nr 10

– kurs o godz. 14.15 z przystanku Siedlce Kurpiowska pętla zostaje skrócony do przystanku Siedlce Sokołowska pętla;

– kurs o godz. 14.53 z przystanku Chodów Spokojna zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 15.02 z przystanku Siedlce Collegium Mazovia;

– kurs o godz. 17.05 z przystanku Siedlce Kurpiowska pętla zostaje skrócony do przystanku Siedlce Sokołowska pętla;

– kurs o godz. 17.40 z przystanku Chodów Spokojna zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 17.49 z przystanku Siedlce Collegium Mazovia;

 • Linia nr 13

– kurs o godz. 13.35 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 14.05 z przystanku Ostrówek zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 15

– kurs o godz. 11.10 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 11.45 z przystanku Pruszyn pętla zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 17

– kurs o godz. 12.25 z przystanku Siedlce Kurpiowska pętla zostaje skrócony do przystanku Siedlce Sokołowska pętla;

– kurs o godz. 12.55 z przystanku Borki Siedleckie zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 13.02 z przystanku Siedlce Collegium Mazovia;

 • Linia nr 19

– kurs o godz. 8.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Zalew i wykonywany będzie przez linię nr 1;

– kurs o godz. 9.05 z przystanku Gręzów zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 9.19 z przystanku Siedlce Zalew, a obsługiwany będzie przez linię nr 1;

 • Linia nr 26

– kurs o godz. 12.20 z przystanku Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 12.52 z przystanku Czuryły zostaje zlikwidowany.

 

Niedziele i dni świąteczne

 • Linia nr 2

– kurs o godz. 15.10 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 15.30 z przystanku Żelków Wspólna – pętla zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 5

– kurs o godz. 16.55 z przystanku Siedlca Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Park Wodny;

– kurs o godz. 17.25 z przystanku Golice pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 17.30 z przystanku Siedlce Park Wodny;

 • Linia nr 7

– kursy o godz. 14.12, 17.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostają zlikwidowane;

– kursy o godz. 14.35, 18.12 z przystanku Mościbrody Zachojniak zostają zlikwidowane;

 • Linia nr 8

– kurs o godz. 13.05 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 13.25 z przystanku Wołyńce pętla zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 16.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostaje skrócony do przystanku Siedlce Domanicka pętla;

– kurs o godz. 17.05 z przystanku Wołyńce pętla zostaje skrócony i trasę rozpoczynał będzie o godz. 17.12 z przystanku Siedlce Domanicka pętla;

 • Linia nr 10

– kurs o godz. 14.30 z przystanku Siedlce Kurpiowska pętla zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 15.10 z przystanku Chodów Spokojna zostaje zlikwidowany;

 • Linia nr 13

– kursy o godz. 5.35, 13.40 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostają zlikwidowane;

– kursy o godz. 6.00, 14.10 z przystanku Ostrówek zostają zlikwidowane;

 • Linia nr 19

– kursy o godz. 6.54, 15.00 z przystanku Siedlce Dworzec PKP zostają zlikwidowane;

– kursy o godz. 7.18, 15.30 z przystanku Gręzów zostają zlikwidowane;

 • Linia nr 26

– kurs o godz. 16.20 z przystanku Dworzec PKP zostaje zlikwidowany;

– kurs o godz. 17.00 z przystanku Czuryły zostaje zlikwidowany.

Kursowanie autobusów w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2021 r.

Kursowanie autobusów MPK w Siedlcach Sp. z o.o. w okresie świątecznym:


24.12.2021 r. - autobusy kursują według rozkładu na dni robocze, ostatnie kursy wyjazdowe o godz. 19:30, linie 3 ,4, 12, 33 realizowane będą bez zmian;
- 25.12.2021 r. - kursują tylko autobusy na liniach 3, 4 i 12 według rozkładu na dni świąteczne;
Pierwsze kursy:
godz. 7.15 z Leśnej - linia nr 3
godz. 7.30 z Kurpiowskiej - linia nr 4
godz. 6.45 z MPK - linia nr 12

- 26.12.2021 r- autobusy kursują według rozkładu na dni świąteczne;

- 31.12.2021 r. - autobusy kursują według rozkładu na dni robocze, ostatnie kursy wyjazdowe o godz. 19:30, linie 3, 4, 12, 33 realizowane będą bez zmian;

- 01.01.2022 r. - autobusy kursują według rozkładu na dni świąteczne.

                      

                                                                                          MPK w Siedlcach  Sp. z o.o.