Jubileusz 25 – lecia MPK w Siedlcach

logo MPK 25-2

Miesiąc wrzesień br. jest dla naszego Przedsiębiorstwa czasem szczególnym, bowiem w tym okresie mija 25 lat od chwili utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o. W sobotę, dnia 23 września br. odbyła się okolicznościowa gala upamiętniająca ćwierćwiecze funkcjonowania firmy.
Była to doskonała okazja do wspomnień i przedstawienia historii Spółki z tego okresu. Wśród zaproszonych gości znalazły się osoby, dzięki którym Przedsiębiorstwo powstało, jak również na przestrzeni lat prężnie się rozwijało, na czele z Panem Krzysztofem Tchórzewskim Ministrem Energii oraz Panem Wojciechem Kudelskim Prezydentem Miasta Siedlce.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu członków Rady Miasta Siedlce z Przewodniczącym Panem Henrykiem Niedziółką oraz przedstawicieli pozostałych siedleckich spółek miejskich. Przez swoich przedstawicieli reprezentowane były również okoliczne samorządy, na terenie których MPK wykonuje usługi transportu publicznego na podstawie porozumień międzygminnych.
Oczywiście takie spotkanie nie odbyłoby się bez pracowników Spółki, którzy licznie stawili się na uroczystości i godnie obchodzili swój jubileusz.
MPK18 MPK10

MPK03 MPK23

Poniżej przedstawiamy krótki rys historyczny Przedsiębiorstwa.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach zostało utworzone na mocy uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 1992 r. – jako jednoosobowa spółka Miasta, której jako podstawowy przedmiot działalności wskazano prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego.
W dniu 10 września 1992 r. w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ul. 1-go Maja 14 sporządzono Akt założycielski Spółki, podpisany przez działających w imieniu Miasta Siedlce członków zarządu Miasta panów Henryka Guta i Stanisława Mrówczyńskiego.
Początkowo nowo utworzoną Spółkę zamierzano zlokalizować na bazie Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Siedlcach przy ul. Brzeskiej. Ostatecznie zdecydowano, że MPK powstanie na bazie państwowego Przedsiębiorstwa Transportowo Sprzętowego „Transbud Siedlce”, przekazanego Miastu Siedlce przez ówczesnego Wojewodę Siedleckiego Pana  Krzysztofa Tchórzewskiego.
We wrześniu 1992 roku odbyło się pierwsze Zgromadzenie Wspólników nowej Spółki, podczas którego dokonano wyboru Zarządu. Pierwszym prezesem zarządu MPK został Pan Henryk Zbieć.
Niespełna cztery miesiące później - 1 stycznia 1993 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach rozpoczęło działalność gospodarczą. Zatrudnienie w nowym przedsiębiorstwie znalazło 145 osób.
Podczas Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dwa dni przed rozpoczęciem przez Spółkę świadczenia usług, Prezes Zarządu pan Henryk Zbieć przedstawił informację o stanie przygotowań przedsiębiorstwa do rozpoczęcia pracy. MPK dysponowało łącznie 30 autobusami. Na terenie zajezdni znajdowało się 7 nowych pojazdów zakupionych w Jelczu i 17 autobusów przekazanych z PKS-u, a 6 kolejnych używanych pojazdów miało zostać przekazanych Spółce 31 grudnia. Taki stan taboru pozwalał na pełną realizację planu eksploatacyjnego zgodnie z rozkładem jazdy. Początkowo obsługiwano 31 linii autobusowych o łącznej długości 338 km. Jednocześnie rozpoczęto modyfikację przejętej od PKS sieci komunikacyjnej. Pierwsze prace dotyczyły zmian w sobotnim i świątecznym rozkładzie jazdy.
Jako pierwsze na ulice Siedlec pod szyldem MPK wyjechały Jelcze PR 110, przegubowe Ikarusy i Jelcze M 11. W pierwszym miesiącu funkcjonowania Spółki przewieziono 860 tysięcy pasażerów, a w pierwszym roku ponad 8,5 mln osób. W ciągu jednej doby wykonywano w dni robocze 470 kursów.  MPK przejęło przystanki autobusowe od PKS-u  i Miasta Siedlce.
Dalsze lata to systematyczny rozwój firmy, rozbudowa budynków oraz modernizacja taboru. W 1997 roku utwardzono plac zajezdni, a rok później dokonano pierwszych zakupów  nowych autobusów niskopodłogowych marki Volvo. Zapoczątkowano w ten sposób inwestycje w zakupy autobusów niskopodłogowych, które obecnie stanowią 100% eksploatowanego taboru, nie licząc zachowanego ze względów sentymentalnych autobusu marki Jelcz PR110 o numerze ewidencyjnym 001, który jest używany jako pojazd instruktażowy lub jako autobus rezerwowy.
Rok 1999 MPK rozpoczyna od smutnej wiadomości – umiera Prezes Zarządu i twórca Spółki – Pan Henryk Zbieć. Wkrótce na stanowisko Prezesa powołany zostaje Pan Henryk Gut, który
kontynuuje inwestycje w spółce. W tym samym roku przedsiębiorstwo kupuje pierwsze autobusy marki MAN, w tym swój pierwszy przegubowy autobus niskopodłogowy.
W kolejnym roku wybudowana zostaje myjnia samochodowa do obsługi własnego taboru oraz świadczenia komercyjnych usług mycia wszystkich typów pojazdów, tj.: samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów specjalistycznych.
W styczniu 2001 roku nagle umiera Prezes Zarządu Spółki Pan Henryk Gut. Trzecim prezesem  firmy zostaje pan Jerzy Adamczyk. Systematycznie rozbudowywany jest liniowy rozkład jazdy ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dowozu pracowników do siedleckich zakładów pracy oraz uczniów do szkół.
W dalszym ciągu kontynuowana jest też wymiana taboru oraz prace remontowe potransbudowskich obiektów warsztatowych. W 2003 roku wykonana zostaje modernizacja stacji paliw z wyposażeniem jej w system automatycznego tankowania. Zarząd Spółki nawiązuje współpracę z wieloma instytucjami, organizacjami i urzędami, m. in. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dzięki czemu otrzymuje pożyczkę na zakup autobusów z ekologicznymi silnikami EURO 2.
Łącznie z Funduszu uzyskano wsparcie w kwocie blisko 3 mln zł, z czego pół mln zł zostało umorzone. Fundusz miał swój udział w zakupie 20 autobusów, w tym 4 autobusów z silnikiem Euro 4 oraz mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W 2007 roku uzyskano również pomoc w kwocie ok. 700 tysięcy zł na termomodernizację budynków zaplecza technicznego i biurowego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach uczestniczyło i korzystało z wielu programów mających na celu pozyskanie funduszy na współfinansowanie swojej działalności, poczynając od 2004 roku, kiedy to uzyskało dofinansowanie w kwocie ok. 50 000 euro w ramach programu Phare 2001 na zakup autobusu przegubowego marki MAN.
W 2007 roku Spółka wraz z Miastem Siedlce, zrealizowała projekt pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – etap II”, z którego uzyskała dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 2 mln zł, na zakup 4 nowych autobusów niskopodłogowych marki MAN oraz zakup kilku wiat przystankowych.
W czerwcu 2007 roku stanowisko Prezesa Zarządu MPK obejmuje Pan Bogdan Kozioł.
Nowy Prezes kontynuuje zakupy taboru, dzięki czemu do 2009 roku w firmie przybywają kolejne 3 autobusy.
Rok 2009 przynosi też zmiany w akcie założycielskim MPK. Zgodnie z nowym brzmieniem Spółka zawiązana zostaje w celu wykonywania powierzonych jej zadań o charakterze użyteczności publicznej, służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Siedlce, dotyczących lokalnej komunikacji zbiorowej w zakresie przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach tym samym przyjmuje do realizacji zadania wynikające z zawartych przez Miasto porozumień międzygminnych, dotyczących prowadzenia transportu zbiorowego na terenie okolicznych Gmin: Kotuń, Mokobody, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Zbuczyn oraz Miasta i Gminy Mordy.
Jesienią 2009 roku, z myślą o swoich pasażerach, MPK wprowadza system biletu elektronicznego pod nazwą: „Siedlecka Karta Miejska”. Od początku funkcjonowania do tej chwili wydanych zostało ponad 33 000 kart. Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Spółki, do obiegu wprowadzono nowy wzór Siedleckiej Karty Miejskiej w okolicznościowej szacie graficznej.
W listopadzie 2010 roku Spółka oddaje do użytku nowo wybudowaną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. Niedługo potem zostaje uruchomiony profesjonalny punkt wymiany ogumienia. Stacja diagnostyczna składa się z dwóch stanowisk: jednego uniwersalnego do wszystkich pojazdów oraz drugiego, do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. Na wyposażeniu znajduje się pracująca w pełni automatycznie linia diagnostyczna, przystosowana do badania pojazdów z napędem 4x4. Stacja pozwala na wykonywanie badań technicznych własnych pojazdów oraz świadczenie usług dla klientów zewnętrznych Diagności MPK przeprowadzają badania ok. 10.000 pojazdów rocznie, co daje jedne z najlepszych wyników w powiecie siedleckim.  
W czerwcu 2011 roku stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje Pan Krzysztof Dębiński. Nowy prezes stawia na rozwój i nowoczesność. Przejmując stery firmy, nie zwalania tempa inwestycji i rozumiejąc wyzwania stawiane przed komunikacją miejską, podejmuje kolejne kroki w procesie wymiany pojazdów na nowoczesne, komfortowe i niskoemisyjne autobusy, spełniające najwyższe normy czystości spalin.
Kilka miesięcy później flota MPK zostaje wzbogacona o 11 nowych autobusów marki Mercedes Benz Conecto. Doposażone też zostają wszystkie autobusy, którymi dysponuje Przedsiębiorstwo, w systemy: informacji pasażerskiej, monitoringu wewnętrznego, kontroli parametrów jazdy i systemy gaszenia.
To wynik wspólnego projektu Miasta Siedlce i MPK, o wartości blisko 13 mln zł, na sfinansowanie którego uzyskano dofinansowanie w kwocie ponad 7 300 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – etap III”. Nowością jest też uruchomienie nowoczesnego Centrum Nadzoru Ruchu pracującego w trybie on-line, które pozwala na zarządzanie taborem autobusowym w sposób ciągły w czasie rzeczywistym. Dyspozytor obserwuje na specjalnym monitorze wszystkie pojazdy będące w trasie i zarządza nimi, wykorzystując bezpośrednią łączność radiową z kierowcami autobusów. Daje to możliwość ciągłego i szybkiego reagowania na opóźnienia pojazdów, nieprzewidziane utrudnienia w ruchu czy awarię pojazdu, poprzez np. wysłanie na trasę innego autobusu lub zmianę jego trasy.
Kolejne 4 nowe, niskopodłogowe i zarazem pierwsze autobusy klasy midi we flocie firmy, tym razem marki MAN Lion’s City, kupione zostają w 2014 roku w ramach IV etapu projektu, uzyskując dofinansowanie w kwocie ponad 2 300 000 zł. Pojazdy w pełni dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego m. in. takie jak auto-komputery z modułem łączności, systemy doskonalenia technik jazdy i parametrów pracy pojazdu – trenażery kierowców czy bramki liczące pasażerów w drzwiach autobusowych. Wszystkie przystosowane są do zasilania ekologicznymi biopaliwami i spełniają najwyższe normy emisji spalin.
MPK zakupuje także specjalną aplikację na telefony komórkowe – MY BUS ONLINE, zawierająca rozkład jazdy autobusów w czasie rzeczywistym. W każdym momencie w trybie on-line można sprawdzić za pomocą telefonu komórkowego, o której godzinie przyjedzie wybrany autobus na dany przystanek autobusowy.
W przeprowadzonej wiosną 2015 roku ankiecie pasażerowie docenili wieloletnie starania firmy, wysoko oceniając zarówno jakość pracy kierowców, czas jazdy, częstotliwość kursowania, jak też komfort podróży, i ogólną jakość usług. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, od września 2015 roku wprowadzone zostają dwa nowe rodzaje biletów: bilet dobowy i przesiadkowy, które od początku cieszą się dużym powodzeniem wśród podróżujących. W 2016 r. MPK odnotowuje ponad 480 000 pasażerów korzystających z biletów dobowych i prawie 22 000 pasażerów w ramach biletu przesiadkowego.
MPK dzisiaj to nowoczesne, dobrze zorganizowane i sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo, posiadające nowoczesny, niskoemisyjny tabor, dobrze wykwalifikowaną kadrę, rzetelnie wykonującą swoje zadania.
W przeciągu 25 lat istnienia Spółki, mimo znacznego wzrostu zakresu i zasięgu działalności przedsiębiorstwa, zwiększenia liczby pojazdów oraz ilości obsługiwanych linii i przewożonych pasażerów, liczba zatrudnionych osób w Spółce pozostaje na niezmienionym poziomie. MPK zatrudnia obecnie 146 osób, w tym:
-  90 kierowców, z których pięć to kobiety,
- 30 pracowników zaplecza technicznego,
- oraz 21-osobowy zespół księgowo-administracyjny i 4-osobową kadrę kierowniczą.
Posiadana flota, w skład której wchodzi 45 autobusów niskopodłogowych pozwala realizować misję firmy poprzez zapewnienie bezpiecznego i komfortowego transportu wszystkim mieszkańcom Siedlec i okolicznych miejscowości. Przedsiębiorstwo dysponuje także pięcioma mikrobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, którymi  realizowane są przewozy dzieci niepełnosprawnych na podstawie podpisanych umów z placówkami oświatowymi z terenu miasta.
Osiągnięty przez Spółkę poziom rozwoju techniczno – organizacyjnego i świadczonych usług to efekty uzyskane przez Zarząd i Załogę – przy wsparciu Właściciela i Rady Miasta, w tym osobistym Prezydenta Wojciecha Kudelskiego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach codziennie obsługuje 37 linii, w tym 10  linii szczytowych w granicach administracyjnych Miasta Siedlce oraz na terenie 8 gmin, w ramach porozumień międzygminnych.
Łączna długość linii wynosi 456 km, długość tras 174 km, roczny przebieg stanowi 2,3 mln km (na 1 autobus przypada średnio 52 113 km). Autobusy MPK rocznie przewożą ponad 5 mln (5.070.946) pasażerów, co miesięcznie daje liczbę ponad 422 000 osób.
W okresie 25 lat istnienia Spółki, autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. przejechały łącznie 50 852 570 km oraz przewiozły  154 600 250 pasażerów.
Od początku istnienia Spółce przyświeca jeden cel – budowa sprawnego, niezawodnego i bezpiecznego systemu komunikacji w oparciu o punktualność, życzliwą obsługę, wygodę podróżowania wszystkich pasażerów, przy akceptowalnym społecznie poziomie cen biletów.
Dziś można śmiało powiedzieć, że ten cel został osiągnięty, ale też podkreślić, że firma nie zwalnia tempa i wciąż stawia przez sobą nowe zadania.
Już w grudniu br. planowana jest dostawa dwóch nowych autobusów niskopodłogowych marki Autosan Sancity. A w ramach współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju planowany jest - po raz pierwszy w historii MPK i Siedlec - zakup 10 innowacyjnych autobusów elektrycznych.

kartamiejska3

mpay kup250x170

Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20

Olej Napędowy  -  6,04 zł/litr

Benzyna 95  -  6,35 zł/litr

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIElogo 160 76 my BUS

platnosc karta 90 

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris