Informacja o wszystkich wprowadzonych zmianach w rozkładzie jazdy w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Dni robocze

- Linia nr 1 – zostaje zawieszona;

- Linia nr 9 – zostaje zawieszona;

- Linia nr 3 – od godziny 06.50 wszystkie kursy odbywać się będą co pół godziny, w pozostałych godzinach  bez zmian;

- Linia nr 4 – od godziny 07.00 wszystkie kursy odbywać się będą co pół godziny,w pozostałych godzinach bez zmian;

- Linia nr 18 – zawieszone zostają wszystkie kursy oznaczone literką E;

- Linia nr 20 – zawieszone zostają kursy pomiędzy godzinami 8.00 – 14.03 oraz 18.40 – 21.11;

- Linia nr 27 – zawieszone zostają kursy pomiędzy godzinami 9.50 – 13.33 oraz 19.00 – 21.35;

- Linia nr 35 – zostaje zawieszona;

- Nie będą wykonywane kursy wyjeżdżające poza teren Miasta Siedlce w godzinach:

9.00 – 12.00;

20.00 – 21.00.

Ograniczenie dotyczy następujących linii: 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 26.

- Nie będą wykonywane kursy szkolne oznaczone w rozkładzie jazdy literkami: a, w, ż, p, j.

Soboty

- Wykonywane będą tylko kursy linii nr 3, 4, 12, 33

Kursy pozostałych linii, w tym wyjeżdżających poza miasto, nie będą realizowane.

Niedziele

- Wykonywane będą tylko kursy linii nr 3, 4, 12

Kursy pozostałych linii, w tym wyjeżdżających poza miasto, nie będą realizowane.