Przystanki obowiązujące w miejscowości Pruszyn Pieńki

Informujemy, że w związku z nieukończoną inwestycją drogową w miejscowości Pruszyn Pieńki, kierowców MPK w Siedlcach obowiązują tylko te przystanki, które funkcjonowały przed rozpoczęciem przebudowy drogi wojewódzkiej.

Nowo wybudowane zatoki i ustawione słupki przystankowe będą spełniały wymogi przystanku po zakończeniu inwestycji drogowej oraz wprowadzeniu ich do wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie. Do tego czasu autobusy MPK w tych miejscach nie będą się zatrzymywały.