Informacja dotycząca podwyżek cen biletów.

W związku z wejściem w życie od dnia 01 maja 2023 r. Uchwały Rady Miasta z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych od 1 maja 2023 r. obowiązują nowe ceny biletów.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie regulaminu przewozu osób obowiązującego w MPK w Siedlcach pasażer ma prawo łączenia nominałów biletów jednorazowych, przy czym łączna wartość łączonych biletów powinna być nie mniejsza niż obowiązująca opłata za przejazd, właściwa dla pasażera i danej strefy.

Ponieważ bilety będące w sprzedaży do 30 kwietnia 2023 r. nie straciły swojej ważności, a tylko cena biletu jest niższa od obowiązującej taryfy za przejazd, dlatego na podstawie powyższych zapisów istnieje możliwość wzajemnego łączenia starych biletów lub łączenia starych z nowymi do wartości nie mniejszej niż obowiązująca opłata za przejazd.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.