Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – IV etap

logo-program

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – IV etap

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. w dniu 30.11.2014r. zakończyło finansową realizację projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – IV etap” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V -  "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" Działanie 5.1 "Transport miejski" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

  Cele szczegółowe projektu to:
  - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania;
  - Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci transportu publicznego;
  - Zwiększenie możliwości społecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych;
  - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
  - Usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej i stworzenie możliwości
     jej dalszego rozwoju.

  Zakres projektu obejmował:
  - zakup 4 niskopodłogowych autobusów, wyposażonych w elementy podnoszące
     użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  - rozbudowa sieci transportu poprzez wydłużenie linii nr 28.
 

Całkowita wartość projektu: 3 911 065,44 PLN
Kwota dofinansowania: 2 334 373,22 PLN