MPK w Siedlcach oferuje do sprzedaży wycofany z eksploatacji autobus komunikacji miejskiej

Ogłoszenie


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce, oferuje do sprzedaży wycofany z eksploatacji autobus komunikacji miejskiej:

Marka i Typ

Rok produkcji

Przebieg /km/

Nr ewidencyjny

Jelcz 120M

1996

987 321

042


MPK informuje, że pojazd stanowi własność Spółki i jest sprawny technicznie.
MPK dopuszcza oględziny pojazdu w dniach od 10.02.2016 r. do 16.02.2016 r. w godzinach od 800 do 1400 na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego, tel. 25 632 57 76.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 17.02.2016 r. do godziny 1200 osobiście w sekretariacie firmy (pok. 9), drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), faksem (25 632 62 95) lub pocztą (decyduje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.02.2016 r. o godz. 1230.

Oferta powinna wskazywać oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu.

Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu lub przedpłata w formie przelewu na podane konto.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent. Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą. W przypadku nieodebrania autobusu w tym czasie, MPK wybierze kolejną, najkorzystniejszą
pod względem ceny, ofertę.

MPK zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

kartamiejska3

mpay kup250x170

Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20

Olej Napędowy  -  6,04 zł/litr

Benzyna 95  -  6,35 zł/litr

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIElogo 160 76 my BUS

platnosc karta 90 

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris