MPK w Siedlcach oferuje do sprzedaży wycofane z eksploatacji autobusy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce, oferuje do sprzedaży wycofane z eksploatacji autobusy komunikacji miejskiej:

L.p.

Marka i Typ

Rok produkcji

Przebieg /km/

Nr ewidencyjny

1

Jelcz PR110M

1992

1   135 325

001

2

Volvo B10L

1998

1   114 934

048

3

Volvo B10L

1998

1   173 948

049

4

Volvo B10B

1998

890 395

050

5

Man NG-312

1999

795 856

054

 MPK informuje, że pojazdy stanowią własność Spółki i posiadają aktualny przegląd techniczny oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Wszystkie pojazdy poza autobusem Volvo B10B – pozycja nr 4 mogą poruszać się samodzielnie.

 MPK dopuszcza oględziny pojazdów w dniach od 29.01.2020r. do 05.02.2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego, tel. 25 632 57 76.

 Oferty należy składać pisemnie do dnia 10.02.2020 r. do godziny 14:00 osobiście w sekretariacie firmy (pok. nr 9), drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), faksem (25 632 62 95) lub pocztą (decyduje data wpływu).

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2020 r. o godz. 10:00.

 Oferta powinna wskazywać oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto w stosunku do każdego wybranego pojazdu i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na pojedyncze pojazdy.

 Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu.

 Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

 Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu lub przedpłata w formie przelewu
na podane konto.

 Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.

 O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent. Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą. W przypadku nieodebrania autobusu w tym czasie, MPK wybierze kolejną, najkorzystniejszą
pod względem ceny, ofertę.

 MPK zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w całości lub w stosunku do wybranego pojazdu.

Ogłoszenie - jpg.

 

 

kartamiejska2

 
Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20
poleca paliwa
w następujących cenach:

Benzyna Pb 95  -  6,99 zł/litr

Olej Napędowy  -  7,19 zł/litr 
               

 

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIE

logo 180 120 my BUS

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris