Ogłoszenie - sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce, oferuje do sprzedaży wycofany z eksploatacji samochód osobowy:

L.p.

Marka i   Typ

Rok produkcji

Przebieg km

Nr ewidencyjny

1.

Volkswagen Transporter

1993

549 459

047

 

MPK informuje, że pojazd stanowi własność Spółki i posiada aktualny przegląd techniczny oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC.

 0471  0472

 

MPK dopuszcza oględziny pojazdu w dniach od 15.03.2023r. do 22.03.2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego, tel. 25 632 57 76.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 23.03.2023 r. do godziny 10:00 osobiście w sekretariacie firmy (pok. nr 6), drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), faksem (25 632 62 95) lub pocztą (decyduje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.03.2023 r. o godz. 12:00.

Oferta powinna wskazywać oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu oraz oświadczenie oferenta dotyczące przetwarzania danych osobowych od osób fizycznych.

Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu lub przedpłata w formie przelewu na podane konto.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent.

Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą. W przypadku nieodebrania pojazdu w tym czasie, MPK wybierze kolejną, najkorzystniejszą pod względem ceny, ofertę.

MPK zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w całości lub w stosunku do wybranego pojazdu.


MPK w Siedlcach Sp. z o.o.