Ogłoszenie o zamówieniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Ubezpieczenie majątku i pojazdów mechanicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o."

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ - pdf.

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - pdf.
Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część I - pdf.
Załącznik nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część II - pdf.
Załącznik nr 1C do SIWZ - Opis budynków i ich zabezpieczeń - pdf.
Załącznik nr 1D do SIWZ - Wykaz pojazdów - pdf.
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - doc.
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków - doc.
Załącznik nr 3A do SIWZ - Klauzula RODO - pdf.
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - część I - pdf.
Załącznik nr 4A do SIWZ - Wzór umowy - część II - pdf.
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej - doc.

Załącznik nr 1C do SIWZ - Opis budynków i ich zabezpieczeń (edytowalny)

Załącznik nr 1D do SIWZ - Wykaz pojazdów (edytowalny)

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 29.11.2019r.
UWAGA! Nowe załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ - 29.11.2019 - pdf
Zmiana treści SIWZ - 29.11.2019 - pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - część I - zmiana - pdf
Załącznik nr 4A do SIWZ - Wzór umowy - część II - zmiana - pdf

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 04.12.2019r.
UWAGA! Nowe załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ - 04.12.2019 - pdf
Zmiana treści SIWZ - 04.12.2019 - pdf
Załącznik nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część II - zmiana - pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - 10.12.2019 - pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. I - pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.II - pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pdf.

kartamiejska2

 
Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20
poleca paliwa
w następujących cenach:

Benzyna Pb 95  -  5,82 zł/litr

Olej Napędowy  -  5,77 zł/litr 
               

 

my BUS ONLINE

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIE

logo 180 120 my BUS

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

BIP

 bip2

Autobusem do Parku Wodnego