Ogłoszenie o zamówieniu – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na:

Logo Mazowaze dla rozwoju Mazowsza

Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy midi o długości do 10,6m przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w  dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1 - „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego  w Siedlcach – IV etap”

 

Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia