Zamknięcie ul. Starowiejskiej - utrudnienia w ruchu.

Od 17 lipca 2023 r. została zamknięta ul. Starowiejska, co w sposób istotny wpłynęło na dotychczasową płynność ruchu pojazdów w mieście. Ulice, którymi został poprowadzony objazd wydłużyły trasy przejazdów autobusów, a co za tym idzie zwiększył się czas przejazdu kursów poszczególnych linii. Autobusy MPK w Siedlcach wykonując rozkład jazdy wydłużonymi trasami zatrzymują się na wszystkich przystankach na trasie objazdu. Takie rozwiązanie daje większe możliwości swobodnego przemieszczania się po mieście. Po tygodniowych doświadczeniach i analizach opóźnień w kursowaniu autobusów poprowadzonych trasami objazdowymi MPK w Siedlcach rozgraniczyło przedziały czasowe, w których dochodzi do opóźnień:

- do godz. 8.00 – opóźnienie do ok. 5 min;

- 8.00 – 12.00 – opóźnienie do ok. 10 min;

- 12.00 – 17.00 - opóźnienie do ok. 15 min;

- po godz. 17.00 – opóźnienie do ok. 5 min.

Utrudnienia w ruchu dotknęły nie tylko pasażerów MPK lecz również wszystkich mieszkańców. Nie mając wpływu na zaistniałą sytuację liczymy na wyrozumiałość naszych pasażerów.

Jednocześnie informujemy, że opóźnienia w/w nie dotyczą kursów linii nr 3, 4, które skróciły swoją trasę przejazdu.

Zmiany tras autobusów dostępne są w artykule https://mpk.siedlce.pl/index.php/aktualnosci/408-zamkniecie-ul-starowiejskiej-od-17-lipca-2023-r

Czasowe wyłączenie przystanku Siedlce Dworzec PKS

Od 20 lipca 2023 r. czasowo zostaje wyłączony z rozkładu jazdy przystanek Siedlce Dworzec PKS.  Wyłączenie związane jest z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sienkiewicza.

Zmiany rozkładu jazdy linii 11, 21

      W związku z budową autostrady A2 od 19 lipca 2023 r. linie nr 11, 21 pojadą z pominięciem miejscowości Lipiny, w której obowiązujące przystanki zostaną całkowicie wyłączone z rozkładu jazdy.

Zmiana trasy linii nr 20, 27 od 18 lipca 2023 r.

W związku z budową sieci kanalizacji deszczowej na ul. Piłsudskiego oraz Szkolnej od 18 lipca 2023 r. zostaną wprowadzone objazdy dla linii nr 20, 27, które pojadą następującymi objazdami:

- linia nr 20 w stronę Parku Wodnego pojedzie ulicami Armii Krajowej, Piłsudskiego, 10 Lutego, Cmentarną, Przerwy-Tetmajera i dalej swoją trasą;

- linia nr 20 w stronę Dworca PKP bez zmian;

- linia nr 27 w stronę ul. Starowiejskiej z Ogródków Działkowych pojedzie ulicami Piłsudskiego, Wojskową, Cmentarną, Popiełuszki i dalej swoją trasą;

- linia nr 27 w stronę Ogródków Działkowych z ul. Starowiejskiej bez zmian.

Podczas budowy na ul. Piłsudskiego całkowicie zamknięty zostanie przystanek Piłsudskiego 10 Lutego. Na czas robót zostaną ustawione przystanki zastępcze na ul. Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z ul. 10 Lutego oraz na ul. 10 Lutego przed skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego.

Na objeździe obowiązują wszystkie przystanki.

 

Zamknięcie ul. Starowiejskiej od 17 lipca 2023 r.

Od 17 lipca 2023 r. od godz. 10.00 zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. Kazimierzowskiej z ul. Starowiejską oraz ul. Starowiejska do ronda przy ul. Janowskiej. MPK w Siedlcach wprowadza następujące objazdy:

- linia nr 3 pojedzie ulicami Kazimierzowską, Prusa, Wiszniewskiego, Starowiejską, Piłsudskiego i dalej swoją trasą;

- linia nr 4 pojedzie ulicami Piłsudskiego, Starowiejską, Wiszniewskiego, Prusa i dalej swoją trasą;

- linie nr 5, 15 pojadą ulicami Piłsudskiego, Starowiejską, Wiszniewskiego, Prusa i dalej swoją trasą;

- linie nr 14, 23 pojadą ulicami Piłsudskiego, Floriańską, Brzeską, Starzyńskiego, Starowiejską i dalej swoją trasą;

- linie 6, 26, 16J pojadą ulicami Piłsudskiego, Floriańską, Brzeską, Starzyńskiego, Starowiejską, łącznikiem do ul. Janowskiej i dalej swoją trasą;

- linia nr 16 pojedzie ulicami Piłsudskiego, Floriańską, Brzeską, Starzyńskiego, Starowiejską i dalej swoją trasą;

- linie nr 18, 18b pojadą ulicami Starzyńskiego, Starowiejską, Kasztanową, Janowską łącznikiem do ul. Starowiejskiej, Starzyńskiego, Brzeską, Floriańską, Piłsudskiego i dalej swoją trasą;

- linia nr 27 pojedzie ulicami Starowiejską, Kasztanową, Janowską, łącznikiem do ul. Starowiejskiej, Starzyńskiego, Brzeską, Floriańską, Piłsudskiego, Starowiejską, Wiszniewskiego, Prusa, Kazimierzowską i dalej swoją trasą.

Dodatkowo ustawione zostaną przystanki na ul. Wiszniewskiego (w dwóch kierunkach obowiązuje rozkład jazdy z przystanków Kazimierzowska Starowiejska) oraz na łączniku ulic Janowskiej ze Starowiejską (w stronę miasta - obowiązuje rozkład jazdy Janowska Zaciszna).

Podczas zamknięcia ulicy Starowiejskiej całkowicie wyłączone z rozkładu jazdy zostaną następujące przystanki: Starowiejska Starzyńskiego, Janowska Zaciszna, Janowska Żaboklicka, Starowiejska Geodetów, Starowiejska Bpa Mazura, Bpa Mazura, Ogrodowa, Kino, Kazimierzowska Starowiejska, Prymasa Wyszyńskiego, Skwer Wileński.

Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki.

kartamiejska3

mpay kup250x170

Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20

Olej Napędowy  -  6,04 zł/litr

Benzyna 95  -  6,35 zł/litr

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIElogo 160 76 my BUS

platnosc karta 90 

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris