Tak wygląda Siedlecka Karta Miejska

siedlecka karta miejska 30lat

Siedlecka Karta Miejska, czyli Bilet Elektroniczny to karta z pamięciowym układem elektronicznym.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Siedleckiej Karty Miejskiej, czyli Biletu Elektronicznego uzyskać można w Centrum Obsługi Klienta mieszczącym się w siedzibie MPK przy ul. Starzyńskiego 20, jak również pod nr telefonu 25 632 22 91 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Punkty doładowań SKM

Adresy punktów, w których realizowane są doładowania Siedleckiej Karty Miejskiej

ul. Starzyńskiego 20 (COK MPK)

ul. Mazurska 2 (punkt Lotto)

ul. Piłsudskiego 58 (ART-TEL)

ul. Armii Krajowej 11 (IwonaTravel)

ul. Chrobrego 7a (kiosk)

ul. Warszawska 60 (3Bieg)

mapka punkty

Instrukcja korzystania z biletu elektronicznego

Przejazdy opłacane z Elektronicznej Portmonetki

opis i zasady pobierania opłat.

InstrukcjaEP

Cel wprowadzenia EP

Elektroniczna portmonetka zaprojektowana została w celu zastąpienia wszystkich rodzajów biletów i wszystkich obowiązujących ulg przewozowych wprowadzanych wyłącznie w pierwszej strefie przewozowej, czyli granicach administracyjnych Miasta Siedlce.

Przysługujące pasażerowi prawo do ulgi zapisane zostaje na karcie w chwili jej wydawania (personalizacji) w Centrum Obsługi Klienta w siedzibie MPK ul. Starzyńskiego 20.

Oznacza to, że pasażer wchodząc do autobusu nie musi wybierać na kasowniku wartości przysługującej mu ulgi.

Jak działa EP

W I Strefie (czyli granicach administracyjnych Miasta Siedlce).

Jeśli pasażer ma prawo do ulgi np. 25% (tzw. bilet emerycki, który przysługuje emerytom i rencistom za okazaniem stosownej legitymacji lub zaświadczenia właściwego organu o przyznaniu takiego świadczenia), przykładając bilet do kasownika powinien być świadomy, że z jego karty pobrana została wartość biletu strefy pierwszej (aktualnie 2,10 zł);

Pasażer z prawem do ulgi 50% (uczniowie do ukończenia 24 roku życia,  kombatanci i inne osoby posiadające uprawnienia kombatanckie), zapłaci za swój przejazd 1,40 zł;

Pasażer posiadający prawo do ulgi 100%, czyli tzw. bilet bezpłatny (dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole, dzieci i młodzież niepełnosprawna do 24 roku życia oraz ich opiekunowie, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby ociemniałe lub niewidome, inwalidzi wojenni i wojskowi, opiekunowie wymienionych grup pasażerów, osoby które ukończyły 70 rok życia, honorowi dawcy krwi którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi), nie zapłacą nic za przejazd w pierwszej strefie.

Pasażerowie nie posiadający praw do ulg zapłacą pełną kwotę czyli aktualnie 2,80zł.

W strefach podmiejskich
 • Nie obowiązują ulgi wprowadzane decyzją Rady Miasta Siedlce, tylko ulgi ustawowe. Obowiązujące w naszym kraju przepisy fiskalne uniemożliwiają przewoźnikom rozliczanie się za pomocą systemu Siedleckiej Karty Miejskiej.
 • Pasażerowie posiadający prawo do ulgi, korzystający z naszych usług w strefach podmiejskich, proszeni są o zakupienie odpowiedniego biletu u kierowcy autobusu.
 • Bilet zakupiony w strefie podmiejskiej ważny jest do końca trasy autobusu, nawet wówczas, gdy jedzie on do strefy I czyli miejskiej.

Jak EP realizowane jest  w PRAKTYCE

Mieszany system rozliczeń (ulgi wprowadzone decyzją Rady Miasta oraz ulgi ustawowe) rodzi wiele problemów dla naszych pasażerów. Dla tego prosimy aby zechcieli Państwo zapoznać się z opisem szczegółowym zamieszczonym poniżej.

Wchodząc do autobusu pasażer korzystający z EP przykłada ją do kasownika w oznaczonym miejscu, rejestrując w ten sposób swój przejazd, czyli dokonuje zapłaty. Jeżeli korzystamy z autobusu linii miejskiej (autobus którego przystanek początkowy i końcowy znajduje się w strefie I), czyli autobusy linii nr: 3, 4, 9, 12, 16, 18, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 35, z naszej karty zostanie pobrana kwota zgodna z taryfą miejską czyli: 1,40 zł, 2,10 zł lub 2,80 zł.

Jeżeli natomiast korzystamy z autobusów linii wyjeżdżających poza Siedlce, czyli z autobusów których przystanki końcowe są w strefach podmiejskich, z naszej karty pobrana zostanie kwota zgodnie z taryfą podmiejską: 3.80zł lub 4.80 zł.

Aby odzyskać nadpłacone pieniądze należy ponownie przyłożyć EP do kasownika w chwili wychodzenia z autobusu.

Przykłady kasowania przejazdów przy użyciu EP

 • Pasażer z ulgą 25%
  1. Wejście do autobusu linii nr 17 (autobus strefy III) na przystanku ul. Kurpiowska – przejazd na ul. Wojskową.
   Kasując kartę na ul. Kurpiowskiej kasownik pobiera nam kwotę 4.80 zł czyli wartość biletu strefy III, wychodząc z autobusu na ul. Wojskowej ponownie przykładamy kartę do kasownika i otrzymujemy zwrot 2.00 zł. Za przejazd zapłaciliśmy kwotę 2.80zł czyli wartość zgodną z taryfą strefy I.
  2. Wejście do autobusu linii nr 4 na Kurpiowskiej – przejazd na ul. Poniatowskiego.
   Kasując kartę na ul. Kurpiowskiej kasownik pobiera nam kwotę 2.10zł czyli zakodowaną na karcie wartość biletu emeryckiego strefy I, wychodząc z autobusu nie musimy kasować karty ponownie, nie otrzymamy zwrotu ponieważ zapłaciliśmy wartość zgodną z taryfą strefy I. Odkasowanie karty przy wychodzeniu z autobusu nie będzie miało wpływu na stan środków na karcie, jeżeli pasażer przyłoży kartę przy wychodzeniu nic się nie stanie.
  3. Wracamy na ul. Kurpiowską z ul. Sokołowskiej autobusem linii 10 (autobus strefy II). 
   Kasując kartę na ul. Sokołowskiej kasownik pobiera nam kwotę 2.10 zł czyli zakodowaną na karcie wartość biletu emeryckiego strefy I ponieważ przystanek końcowy tego kursu mieści się w strefie I. Nie ma potrzeby ponownego odkasowywania się przy wychodzeniu.
  4. Wejście do autobusu linii 13 (autobus strefy III) na ul. Piłsudskiego – przejazd do miejscowości Iganie w strefie II.
   Kasując kartę na ul. Piłsudskiego kasownik pobiera nam kwotę 4.80 zł czyli wartość biletu strefy III, wychodząc w miejscowości Iganie ponownie przykładamy kartę do kasownika (odkasowywujemy się), otrzymujemy zwrot 1.00 zł. Za przejazd zapłaciliśmy 3.80 zł czyli wartość biletu strefy II. Ulga jaką przyznano nam zgodnie z decyzją Rady Miasta Siedlce nie obowiązuje w strefie II. Rada Gminy Siedlce nie przyznała ulg, Mieszkańcy mogą korzystać z ulg ustawowych o znacznie mniejszym zakresie oddziaływania.
 • Pasażer z ulgą 50%
  1. Wejście do autobusu linii 15 (autobus strefy II) na ul. Armii Krajowej – przejazd na ul. Kazimierzowską.
   Kasując kartę na ul. Armii Krajowej kasownik pobiera nam kwotę 3.80 zł (strefa II), wychodząc na ul. Kazimierzowskiej ponownie kasujemy kartę – otrzymujemy zwrot 2.40 zł. Za przejazd zapłaciliśmy kwotę 1.40 zł czyli zakodowaną na karcie wartość biletu z ulgą 50% strefy I .
  2. Wejście do autobusu linii 24 (autobus strefy II) na ul. Grabianowskiej – przejazd do ul. Floriańskiej.
   Kasując kartę na ul. Grabianowskiej kasownik pobiera wartość 1.40 zł ponieważ znajdujemy się w strefie I, a autobus podąża do przystanku docelowego również w strefie I. Wracając z Floriańskiej na Grabianowską kasownik pobierze nam 3.80 zł, czyli wartość biletu strefy II. Wychodząc na przystanku docelowym ponownie przykładamy kartę i otrzymujemy zwrot 2.40 zł. Za przejazd zapłaciliśmy 1.40 zł czyli wartość biletu z ulgą 50% w strefie I.
 • Pasażer bez prawa do ulgi w strefie I
  1. Wejście do autobusu linii 14 (autobus strefy III) na ul. Piłsudskiego – przejazd na ul. Janowską.
   Przykładając kartę do kasownika przy wejściu do autobusu pobrana zostanie kwota 4.80 zł (wartość biletu normalnego str. III), wychodząc z autobusu ponownie przykładamy kartę do kasownika, otrzymujemy zwrot 2.00 zł. Za przejazd zapłacimy 2.80 zł, czyli wartość biletu normalnego strefy I.
  2. Powrót z ulicy Janowskiej do Centrum Miasta.
   Wracając z ul. Janowskiej do Centrum po wejściu do autobusu przykładamy kartę do kasownika – pobrana zostaje kwota 2.80 zł ponieważ przystanek docelowy autobusu znajduje się w tym momencie w strefie I. Nie musimy przykładać karty do kasownika przy wychodzeniu z autobusu, ale jeżeli to zrobimy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „zwrócono 0.00 zł”. Za przejazd zapłaciliśmy 2.80 zł, czyli opłatę zgodną z cennikiem strefy I.

Mamy nadzieję, że przedstawione opisy sytuacji możliwych przejazdów ułatwią Państwu zrozumienie systemu Biletu Elektronicznego. W przypadku dalszych wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klientów nr telefonu 25 63 222 91 w godzinach 800 do 1730 lub przez całą dobę z dyspozytorem MPK nr   25 63 242 72.

Informujemy, że informacje o kasowaniu przejazdów z Biletu Elektronicznego są rejestrowane w naszym systemie. Jesteśmy w stanie sprawdzić w systemie kiedy, na której linii i ile razy kasowana była karta. Dzięki temu możemy rozpatrywać składane przez pasażerów reklamacje w sprawie np. niewłaściwie pobranej opłaty za przejazd. Mamy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie wiele, ale gdyby się zdarzyły, otrzymają Państwo zwrot nadpłaconej kwoty, łącznie z wartością ceny biletu autobusowego jaką pasażer zapłacił za przejazd do MPK na ul. Starzyńskiego.

Zachęcamy do korzystania z autobusów komunikacji miejskiej i wnoszenie opłat z Siedleckiej Karty Miejskiej.